Geschiedenis

De naam Aveland werd ontleend aan de werken van de Hoeseltse dichter-schrijver-zanger-folklorist Lambrecht Lambrechts. Deze bedoelde met “Aveland” zijn geboortestreek, de streek tussen Tongeren, Luik en Aken. 

Mijn God, wat is mijn Hoeselt schoon,
Van al de dorpen door uw vaderhand
gezaaid in 't heilig Aveland,
mijn Hoeselt spant de kroon.

Zanggroep Aveland is in deze streek "gehuisvest" en werd als gemengd koor opgericht in juli 1967. We mogen hier zeker oprichter en eerste dirigent van Aveland - namelijk Robert Crommen – niet vergeten te vermelden. Gedurende 27 jaar heeft hij de muzikale leiding van het koor waargenomen, en als amateur-muzikant heeft hij met zijn Aveland talrijke muzikale hoogtepunten meegemaakt. In 1994 gaf hij de dirigeerstok door aan Peter Noten, bij wie tot midden 2006 de muzikale leiding van het koor in goede handen was. Els Crommen heeft Aveland dan verder gedurende 5 jaren gedirigeerd, moest dan wegens werkomstandigheden haar ontslag geven, en werd in november 2011 opgevolgd door Frederik Verhooghe.

De eerste optredens vonden destijds plaats in de plaatselijke parochiekerk, en dit met de hoogfeesten van Kerstmis en Pasen. Deze uitvoeringen zijn trouwens nog steeds een constante bij Zanggroep Aveland. Een paar jaren na de oprichting volgden ook profane concerten. In het begin der 70-er jaren stond klassieke koormuziek op het programma, voornamelijk in de Duitse en de Nederlandse taal. Daarna kwam ook opera- en operettemuziek op het programma voor, eerst concertant, maar vanaf 1980 in decor en aangepaste kledij.

De "klassieke" koormuziek is een vast bestanddeel van de vereniging. Zo heeft het koor meerdere malen de “Deutsche Messe” van Franz Schubert uitgevoerd. De “Kleine Orgelmesse” van Josef Haydn stond al jaren bovenaan in het repertorium van de zangvereniging. Ook de “Spatzenmesse” van W.A. Mozart en de “St-Ceciliamis” van Charles Gounod kenden meermaals succes, en in 1997 werd ook nog de passiecantate “Der Tod Jesu” van C.H. Graun (tijdgenoot van Bach) uitgevoerd. Recent werd ook de “Messe brève in C” van Gounod op het repertorium geplaatst.

In het “lichtere” genre zong (en speelde) Aveland o.a. selecties uit Der Zigeunerbaron (1973), Der Bettelstudent (1977), Martha (1984), Zar und Zimmermann (1985), Der Vogelhändler (1987), Die Fledermaus (1994), Wiener Blut (1997), Der Graf von Luxemburg (1999), Carmen (2006). Eveneens in 1999 werd met succes een concertavond gegeven met uitsluitend muziek uit film en musical.

Dat Aveland houdt van afwisseling in haar repertoire, blijkt overduidelijk als we de concertuitvoeringen der laatste jaren bekijken : de “Misa Criolla” van Ramirez in 2000, “Musical meets Opera” in 2001 (met een mengeling van opera- en musicalmelodieën), “MultiCulti” of multi-culturele muziek in 2002, en dan weer de klassieke “Missa Festiva” van Gretchaninov in 2003.

Begin 2004 grepen we terug naar de “Golden Sixties”. Samen met een combo bracht Aveland de toeschouwer terug naar de tijd van “The Beatles”, “The Carpenters”, “Simon & Garfunkel”,…
In de lente van 2006 voerden we nog een grote selectie uit "Carmen" op en met deze opvoering kwam ook stilaan een einde aan de medewerking van Peter Noten. Drukke beroepsbezigheden dwongen hem in de zomer van 2006 om zijn ontslag bij de vereniging aan te bieden.

In september 2006 nam Els Crommen het dirigeerstokje van Peter Noten over. Vijf volle jaren heeft de vereniging met haar mogen werken en Aveland heeft in die tijd enkele prachtige concertuitvoeringen kunnen verwezenlijken : het 40-jarig bestaan met "Lang leve de Champagne" (grote selectie uit opera en operette) - een adventsconcert onder de titel "Salve Regina" (met daarbij de grote Orgelsolomesse van J. Haydn) - een dubbelconcert in Malmedy en Tongeren, samen met Alba Nova uit Malmedy met een selectie uit operettes en musicals onder de titel "Glückliche Reise" - en als afsluiter in november 2011 "In Paradisum", hemelse gezangen uit Requiems en aanverwante werken van beroemde componisten.

Sedert november 2011 zingt Aveland onder de leiding van Frederik Verhooghe, een jong musicus die heel wat in zijn mars heeft. Als nieuwe dirigent mocht hij al dadelijk beginnen met de voorbereiding van het Gloria en het Credo van Vivaldi, werken die Aveland zal uitvoeren samen met Les Valeureux Liégeois uit Luik in oktober 2012.

Begin 2016 moesten we plots dringend op zoek naar een nieuwe dirigent : Frederik kreeg een muzikaal voorstel dat hij moeilijk kon weigeren, maar Aveland zat dan zonder muzikale leiding.

We vonden dan in Idi Hofmans de persoon, die ons veilig door de twee volgende jaren heeft geloodst, jaren van voorbereiding voor ons 50-jarig bestaan en de viering zelf van ons jubileum. In deze twee jaren is het Idi gelukt bij Aveland een mooie koorklank op te bouwen, die de homogene klank van het koor zeker ten goede is gekomen.

En 2018 zetten we opnieuw in met een nieuwe dirigent : Axel Jansen, van oorsprong Duits musicus, die piano studeerde in Maastricht en kamermuziek aan het Lemmensinstituut in Leuven. Zijn voorkeur gaat uit naar de romantische klassieke muziek en hij zal Aveland zeker verder in goede muzikale banen leiden.